ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
เรื่องและภาพ โดยระวีวรรณ โพธิ์วัง
ความเป็นมา
“มะพร้าว” เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะในวิถีชีวิตของคนไทยได้นำมะพร้าวมาผูกพันกับชีวิตประจำวันมากมายหลายอย่าง นับตั้งแต่การนำมาบริโภค ปรุงอาหารคาวหวาน การนำส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวมาใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีลงเสาเอก พิธีแห่ขันหมาก พิธีบวงสรวง และงานบุญต่าง ๆ ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของมะพร้าวโดยละเอียดเราจะพบว่าทุกส่วนของต้นมะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น เช่น
ราก                         ใช้ทำสีย้อมผ้า และทำของใช้เครื่องประดับบ้าน เช่น
ตะกร้า กระเช้าดอกไม้    กรอบรูป ฯลฯ
ลำต้น                       ใช้ทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ไม้กระดาน ฯลฯ
ทางมะพร้าว             ใช้ทำรั้ว  ทำฟืน ฯลฯ
ใบมะพร้าว                ใช้มุงหลังคา ทำภาชนะใส่ของ  หมวก ของเด็กเล่น ฯลฯ
ก้าน                         ใช้ทำไม้กวาด ก้านดอกไม้ประดิษฐ์ มู่ลี่ ตะกร้า ฯลฯ
รกมะพร้าว                ทำเป็นของใช้ เช่น รองเท้า กระเป๋า หมวก กล่อง ฯลฯ
จั่นมะพร้าว                ทำโครงเรือ นำมาประดิษฐ์ของใช้ต่าง ๆ เช่น กรอบรูป
เชิงเทียน ฯลฯ
ผลมะพร้าว                ส่วนที่เป็นเส้นใย และขุย ใช้ทำเบาะ เก้าอี้ ที่นอน พรมเช็ดเท้า เชือก ผสมดินเพาะชำ ตอนกิ่งต้นไม้ ฯลฯ ส่วนที่เป็นเนื้อใช้บริโภค น้ำมะพร้าวใช้ดื่มแก้กระหาย ทำน้ำส้มสายชู ฯลฯ
ส่วนของลูกมะพร้าวอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้คือ “กะลามะพร้าว” เมื่อถูกมนุษย์เอาเนื้อออกไปรับประทานหมดแล้วก็เป็นเศษวัสดุที่ไม่ค่อยมีราคาค่างวดสักเท่าไรคนสมัยก่อนมักนำไปใช้ทำเชื้อเพลิง หรืออย่างดีก็คิดเอาไปทำเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กระบวย
ตักน้ำ ทัพพี ถ้วย ชาม ฯลฯ ความสำคัญของกะลามะพร้าวในสมัยก่อนมีค่าไม่มากนัก จึงมีการเปรียบเปรยคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่าเหมือนกะโหลกกะลา ทางภาคใต้ผู้ที่ชอบเถลไถลไม่ทำอะไรเลย จะถูกเรียกขานว่า “ไอ้พลกไอ้ต้อ” เป็นการบ่งบอกถึงความไร้ค่าเสมอด้วยกะลา
ต่อมาภูมิปัญญาไทยหลายคนหลายแหล่งทั่วทุกภาคของประเทศ ได้คิดประดิษฐ์เพิ่มคุณค่าจากกะลาที่ไร้ค่ามาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่นอกจากจะทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังประดิษฐ์เป็นเครื่องตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ ตะเกียงเจ้าพายุ ฯลฯ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี เช่น กระเป๋าถือ เข็มขัด เข็มกลัด ปิ่นปักผม สร้อย ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่นิยมของชาวไทย และชาวต่างชาติสร้างรายได้เพิ่มพูนให้แก่คนไทยที่ยากไร้ในชนบท
ผู้เขียนได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวรูปแบบใหม่ที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวหลายแห่ง เพื่อนำมาจัดทำเอกสารคลังความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับเผยแพร่และพัฒนาความรู้ นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่สนใจ โดยได้รับการอำนวยความสะดวก จาก อาจารย์สุภานี อัครบวร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นและช่วยประสานงานกับ นางเรณู ชูพิทักษณาเวช ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอาจารย์ส่องศรี ฤทธิรัตน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้พาไปพบ นายปลื้ม ชูคง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง ทำให้ได้เรียนรู้ถึงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียว ขยันหมั่นเพียร ของชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันพัฒนาฝีมือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว จากสิ่งที่ด้อยค่าด้อยราคามาเป็นสินค้าส่งออกระดับประเทศ เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ชุมชน แก้ไขปัญหาคนว่างงานและสร้างความเจริญ ก้าวหน้าให้แก่ครอบครัว ชุมชนได้อย่างน่าชื่นชมแม้ว่าการบริหารการดำเนินการจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่งจะมีแนวทางที่ต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้นำกลุ่ม ซึ่งจะกล่าวถึงในประวัติของทั้งสอง ท่านตอนท้ายของเรื่องอีกครั้งหนึ่ง แต่กลุ่มชุมชนของทั้ง 2 กลุ่มก็มีความสุข มุ่งมั่นใช้ฝีมือประดิษฐ์คิดค้นแปรรูป กะลามะพร้าวให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ในตอนนี้ผู้เขียนขอแนะนำให้รู้จักความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวทั้ง 2 แห่งดังนี้
 
1. กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านควนขนุน
 
ประวัติความเป็นมา
นายสาธิต ชูพิทักษณาเวช เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นเครื่องคว้านไม้ เครื่องคว้านกะลามะพร้าว เครื่องเจาะต่าง ๆ เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องสลัก ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตและจัดหารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะลามะพร้าว และไม้เพื่อให้ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ต่อมาในปี 2544 นางเรณู   ชูพิทักษณาเวช ภรรยาของ นายสาธิต ได้เล็งเห็นว่า กะลามะพร้าวเป็นวัสดุเหลือใช้มากมายมีอยู่ในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้จึงเกิดแรงบันดาลใจ ร่วมคิด ร่วมทำ กับสมาชิกตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จัดตั้งเป็นกลุ่มกะลามะพร้าวบ้านควนขนุนขึ้น มีสมาชิกริเริ่มอยู่  8  คน ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน ตั้งอยู่เลขที่ 215  หมู่ที่ 9  บ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์  0 7468 1217 โทรสาร 0 7468 1886   และได้รับรางวัลดังนี้
1. ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว ปี 2549
2. รางวัลภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นปี 2549 จากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรที่ ไม่ใช่อาหาร “วัสดุเหลือใช้ของมะพร้าว” ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและตกแต่งบ้านในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวรูปแบบใหม่ ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีตลาดจำหน่ายผลผลิต ดังนี้
1. ในประเทศ   ศูนย์  OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตรัง  สงขลา  สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต  กระบี่  พัทลุง  สวนจตุจักร ฯลฯ
2. ต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท สวีสซีซัน บริษัทบาซาร์ บริษัทโอทุ  เป็นต้น

      
      

2. กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ตำบลชัยบุรี

ประวัติความเป็นมา
นายปลื้ม ชูคง เป็นผู้มีความถนัดในงานหัตถกรรมตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมศึกษา โดยได้ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ทำตะกร้า ไม้กวาด ด้ามจอบ คันไถ วาดรูปหนังตะลุง ฯลฯ แล้วนำไปขายตามหมู่บ้าน งานวัดทั่วไป ต่อมาในปี 2525 ได้นำกะลามะพร้าวมาคิดประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่กี่ประเภท เช่น ทัพพี ตะหลิว กระบวยตักน้ำ จวัก ฯลฯ และในปีนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากเคหะกิจเข้ามาให้การอบรมส่งเสริม ต่อมาในปี 2526 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง   ได้เข้ามาแนะนำ ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน    นายปลื้มได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนและได้ชักจูงให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมมือสร้างผลงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมกะลา มะพร้าวขึ้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีสมาชิกเดิม 16 คน ในปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า  200  คน และได้รับรางวัลดังนี้
1. ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของใช้ ของที่ระลึกที่ทำจากกะลามะพร้าว ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 14 พฤกษาคม 2532
2. ได้รับรางวัลที่ 2 งานประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม อุตสาหกรรมไทยของจังหวัดสงขลา เมื่อ 9 มิถุนายน 2532
3. ได้รับโล่รางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของใช้ของที่ระลึกจากกะลามะพร้าวจาก สำนัก งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532
4. ได้รับรางวัลชมเชยภาคใต้ ในงานหัตถกรรม อุตสาหกรรมทั่วไปครั้งที่ 3 ที่สวนอัมพร มิถุนายน 2533 โดยมีตลาดจำหน่ายผลผลิต ดังนี้
1.  ภายในประเทศ มีการสั่งซื้อจากจังหวัดต่าง ๆ โดยทั่วไป
2.  ภายนอกประเทศ ประเทศที่สั่งซื้อ ได้แก่   แคนาคา ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิตาลี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เยอรมัน ฝรั่งเศส สิงคโปร์ สวีเดน นิวซีแลนด์ 

        
        
กระบวนการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
1. การออกแบบ
การออกแบบ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการทำผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1.1  หน้าที่ใช้สอย ควรให้มีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สนองความต้องการของผู้ใช้
1.2 ความแข็งแรงของโครงสร้าง เป็นความแข็งแรงที่เกิดจากโครงสร้างของเครื่องใช้ ซึ่งกะลา มะพร้าว จะมีรูปลักษณะตามผลมะพร้าวที่เกิดจากพันธุ์มะพร้าว ดังนั้นในการออกแบบจำเป็นต้องเลือกพันธุ์ ชนิด อายุของกะลามะพร้าวด้วย เพราะมะพร้าวบางพันธุ์กะลาจะมีความเปราะ แตกหักง่าย เช่น มะพร้าวพันธุ์น้ำหอมกะลาจะเปราะบาง
1.3 ความสวยงามน่าใช้ เป็นลักษณะของรูปร่าง ขนาด สี แบบน่าใช้สวยงามชวนให้ต้องการใช้ อยากซื้อ
1.4 ซ่อมแซมง่าย เป็นการออกแบบให้ซ่อมแซมแก้ไขได้ง่าย ไม่ยุ่งยากที่จะต้องบำรุงรักษาเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย
1.5 ราคา ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคว่าเป็นบุคคลกลุ่มใด มีกำลังการซื้อมากน้อยเพียงใด ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะได้รับความนิยม และชื่นชอบในลักษณะใดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดถึงราคาจำหน่ายด้วย
1.6 กรรมวิธีการผลิต เป็นเครื่องชี้บอก และกำหนดการออกแบบอยู่มาก ในการทำเครื่องใช้จากกะลามะพร้าว เพราะส่วนใหญ่ยังจัดเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานคนผลิตอยู่มาก
1.7 ความปลอดภัย เครื่องใช้ทุกชนิดจำเป็นต้องให้ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค วัสดุ
ที่นำมาประกอบในการผลิต ต้องปลอดภัยต่อการใช้ เช่น ไม่มีเชื้อรา วัสดุยึดชิ้นส่วนต้องไม่เป็นสารพิษละลายออกมา
1.8 การเก็บรักษา รวมถึงการทำความสะอาดซึ่งต้องทำภายหลังจากใช้งานแล้วด้วยการล้าง เก็บให้ถูกสุขลักษณะ ประหยัดเนื้อที่ สะอาดอยู่เสมอ กะลามะพร้าวมีคุณสมบัติที่ดี คือล้างทำความสะอาดง่าย แต่ไม่สามารถนำไปตากแดดจัดได้นาน ๆ ดังนั้น การเก็บเครื่องใช้จากกะลามะพร้าวควรเก็บในที่โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ปัจจัยที่ผู้ออกแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงในการออกแบบดังกล่าวนี้ จะเป็นเครื่องช่วยผลักดัน และส่งเสริมให้มีผลงานรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพ เป็นที่สนใจของผู้บริโภค แต่เครื่องใช้จากกะลามะพร้าวหนึ่งอย่าง อาจไม่ต้องประกอบด้วยปัจจัยทุกข้อที่กล่าวมาก็ได้ จะมีส่วนประกอบของปัจจัยเพียง 3 ข้อก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแบบที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการใช้งานและยังแสดงถึงความคิดริเริ่มอีกด้วย ปัจจัยเพียง 3 ข้อ ก็เพียงพอต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นได้
วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้จากกะลามะพร้าวจะมีความสวยงาม มีสัดส่วน มีคุณค่า มีราคาและใช้เวลาในการผลิตมากน้อยเพียงใด เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบจะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวมีดังนี้
1 เลื่อยใช้ตัดวัสดุต่าง ๆ เลื่อยที่นิยมใช้กันได้แก่เลื่อยตัดเหล็ก เนื่องจากกะลามะพร้าวมีความเหนียวและต้องการความละเอียด ควรเลือกใช้ชนิดฟันละเอียด 20-32 ซี่ ต่อนิ้ว เลื่อยรอใช้ในการตัดไม้เล็ก ๆ ผ่าเดือย ใช้เลื่อยรอปากไม้ และส่วนที่ต้องการความละเอียดประณีตเลื่อยฉลุ เป็นเลื่อยที่ใช้ในงาน ตัด เจาะวงกลมและส่วนโค้งต่าง ๆ
2 สว่าน เป็นอุปกรณ์เจาะรูเพื่อใส่สลักยึดชิ้นส่วน หรือเจาะพื้นผิวของกะลาก่อนใช้เลื่อนฉลุฉลุลาย  สว่านที่นิยมใช้กัน ได้แก่ สว่านมือ และสว่านไฟฟ้า บุ้ง ใช้ตกแต่งชิ้นงาน มีลักษณะเหมือนตะไบ ที่นิยมใช้กันอยู่มี 3 ขนาด ได้แก่ บุ้งแบน บุ้งท้องปลิง  บุ้งกลม
3. เครื่องขัด (มอเตอร์หินเจีย) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องและมีทักษะในการทำงานพอสมควร  ที่เครื่องขัดจะมี 2 หัว (ด้านที่ขัด) สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานได้หลายลักษณะ เช่น ใช้ขัดผิวภายนอก ขัดภายใน ใช้ตัด เป็นต้น
4. เครื่องมือวัด ใช้วัดระยะทั่ว ๆ ไป เช่น ไม้บรรทัด สายวัด ฉากเหล็ก เครื่องมือแคะเนื้อมะพร้าวและขูดผิวกะลาด้านใน
5. เหล็กแทง เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง  ทำหน้าที่งัด  หรือแทงให้เนื้อมะพร้าวออกไดสะดวก
6. เหล็กขูดผิวกะลาด้านใน ประดิษฐ์เอง ใช้ขูดผิวกะลามะพร้าวด้านใน สามารถขูดในที่แคบ ๆ และลึกได้
7. วัสดุยึด คือ กาวชนิดต่าง ๆ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของงาน ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป ได้แก่ กาวลาเท็กซ์  กาวยาง  กาวตราช้าง
8. ค้อน เป็นอุปกรณ์ใช้ตอก ไม่ค่อยใช้กับการทำผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่เป็นเครื่องมือช่วยประกอบ
9. กระดาษทราย ใช้ขัดผิดภายนอกของกะลาให้เรียบเป็นมัน ถ้าทำเป็นจำนวนมากขัดด้วยเครื่องขัดและปัดด้วยเครื่องขัดเพื่อให้เกิดผิวมันวาว ส่วนมากจะใช้ดินขัดเป็นตัวช่วย
10. อื่น ๆ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ เป็นต้น
วิธีการผลิตโคมไฟ จากกะลามะพร้าว
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกมะพร้าว
1. คัดเลือกมะพร้าวสำหรับทำดอกไม้กะลามะพร้าว ใช้กะลาแก่จัดทรงกลมเนื้อหนา ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ประมาณ 12 ซม.
2. คัดเลือกมะพร้าวสำหรับทำเกสรใช้กะลาแก่ลูกเล็ก (ซึ่งหายากพอสมควร) เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 6 ซม. จำนวน 5 ใบ
หมายเหตุ   ใช้กะลาทั้งหมดประมาณ 15 ลูก ในการทำดอกไม้โคมไฟเพื่อปักแจกัน
ขั้นตอนที่ 2 ขัดผิวกะลา
นำกะลาที่คัดแล้ว ขูดขุยให้เกลี้ยงตัดด้านบนเพื่อนำน้ำและเนื้อมะพร้าวออกให้เหลือเฉพาะเนื้อกะลา ต่อ จากนั้นนำไปขัดด้วยกระดาษทราย ขนาดเบอร์ 150 และ 320 ให้ผิวกะลาเรียบทั้งในและนอกตัวกะลา
ขั้นตอนที่ 3  ทำกลีบดอกไม้
1. นำกะลาที่ขัดผิวแล้วทั้งลูกมาวาดลวดลายกลีบดอก (ดอกชบา) จัดฟอร์มดอกไม้ให้เท่ากัน และสวยงาม ดอกไม้ 1 ดอกใช้กะลา 2 ลูก ขนาดลดหลั่นกัน เพื่อทำกลีบดอก กลีบใน กลีบนอก
2. เจียรกะลาตามลายกลีบดอกที่วาดไว้ กรีดกลีบดอกพร้อมเส้นก้านกลีบให้มีศิลปะ (เหมือนดอก ไม้จริง)
3. นำกลีบดอกไม้ที่วาดลาย มาเจาะรูลายดอก พร้อมทั้งเจาะกรีดลายกลีบดอกด้วยเลื่อยเล็ก เพื่อความสวยงามและความอ่อนช้อยในงานศิลปะ
ขั้นตอนที่ 4 ทำฐานดอกไม้
นำไม้มะพร้าวหรือไม้เนื้อแข็งหนา ประมาณ ½ ซม. เจียรเป็นรูปทรงกลมเจาะรู้ตรงกลางกะขนาดให้พอดีกับฐานหลอดไฟ ประกอบชุดหลอดไฟฟ้าได้
ขั้นตอนที่ 5 ทำตัวดอกไม้ (ดอกชบากะลามะพร้าว)
นำฐานดอกไม้และกลีบดอกชบาแต่ละชุดมาประกอบเป็นดอกชบากลีบชั้นในใช้กะลาขนาด
เล็ก กลีบชั้นนอกใช้กะลาขนาดใหญ่กว่า สลับกลีบดอกให้มีศิลปะสวยงามนำส่วนประกอบทุกขั้นตอนมาประกอบเป็นโคมไฟจะได้โคมไฟกะลามะพร้าวที่สวยงาม   ดังภาพ        

        
                      การใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

การดำเนินงานดังกล่าว มีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในด้านการศึกษา มีการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านการช่วยเหลือ/สงเคราะห์สังคม ชุมชนให้ดีขึ้น และด้านอื่น ๆ อีก เช่น
ด้านการศึกษา ได้นำความรู้ ความสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชุมชน ให้ความรู้กับนักเรียนในระบบโรงเรียน นักศึกษานอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป ใช้วิธีการถ่ายทอดที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ใช้เอกสารการเรียนรู้ การบรรยาย สื่อวีดิทัศน์ ให้ผู้เรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง และให้ลงมือปฏิบัติจนได้ชิ้นงานเป็นของตนเอง   ฝึกการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัย ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เป็นตัวอย่างของผู้มาศึกษาเรียนรู้ ทั้งส่วนของนักเรียนที่มาเรียนประจำ นักศึกษา และกลุ่มสนใจมาฝึกงาน มาศึกษาดูงาน และเชิญไปร่วมจัดนิทรรศการ
 
ผู้ให้ข้อมูล
1. นางเรณู ชูพิทักษณาเวช ประธานกรรมการ กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านควนขนุน
ที่อยู่ 215 หมู่ที่ 9    ตำบลควนขนุน   อำเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง   93110 โทรศัพท์ 07 4681 217 08 9657 0413 โทรสาร 07 4681  886
2. นายปลื้ม ชูคง  ประธานกลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ตำบลชัยบุรี
ที่อยู่ 42/1 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ผู้เก็บบันทึกข้อมูล
นางระวีวรรณ โพธิ์วัง ครูเชี่ยวชาญ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โคมไฟจากกะลามะพร้าว 1


วัสดุที่ใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์
1. กะลามะพร้าว 1. เลื่อยฉลุ
2. หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ 2. สว่านเจาะ
3. เทปพันสายไฟ 3. กระดาษทรายหยาบ
4. ไม้อัดเหลือใช้ คอโคมไฟไม่ใช้แล้ว 4. กระดาษทรายละเอียด
5. เครื่องยิงกาว 5. ดินสอ / วงเวียน
6. สีไม้โอ๊ก


ขั้นตอนในการทำ

1. นำกะลามะพร้าวลูกที่ 1 ปลอกเปลือกให้หมด เจาะรูด้านล่าง 1 รูขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1 ซ. ม วาดลวดลายเป็นหยดน้ำ 3 หยดขนาดใหญ่แล้วขัดกะลาให้เป็นมันเงา
และทาสีไม้โอ๊กให้เรียบร้อย
2. นำกะลาลูกที่ 2 ตัดครึ่งลูกทำเป็นฐาน เจาะรูตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม
และเจาะรูด้านข้างกะลาเพื่อติดสายไฟ และขัดมันให้เรียบร้อยทาด้วยสีไม้โอ๊ก
3. นำชิ้นส่วนกะลาทั้ง 2 ส่วน ติดเข้าด้วยกันให้สนิทด้วยการยิงและนำสายไฟติด
ปลั๊กไฟเข้าที่กลางฐานกะลาและสอดสายไฟเข้าด้านข้างของกะลาที่เจาะรูไว้เข้าทำ
เป็นฐาน
4. นำหลอดไฟติดเข้ากับหลอดไฟให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบให้เรียบร้อย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: